Hakan ATALAY / Teknik Direktör & Webmaster
#Komşunun Hacettepe'den mezun profesyonel temsilci çocuğu... H’si büyük.
#eFeX09
Hacettepe University
Hakan ATALAY'ın Kişisel Sitesi Neden güllerden, bülbüllerden, bahçe güzellerinden söz açıyorlar da, onları yaratandan...

Neden güllerden, bülbüllerden, bahçe güzellerinden söz açıyorlar da, onları yaratandan söz açmıyorlar

Bir sözüm vardır, genelde arkadaşlarım beni bu sözü söylediğimde tebessümle karşılarlar. Rabbim bizleri cennet bahçelerinde buluştursun derim. Bu aralar Tasavvuf’a sardım gidiyorum. Sizlere de bu güzel kıssadan hisseyi paylaşmak istedim.

Neden güllerden, bülbüllerden, bahçe güzellerinden söz açıyorlar da, onları yaratandan söz açmıyorlar

259. Ben güle kırmızı elbiseleri kimin giydirdiğini biliyorum!

Müfte’ilün, Müfte’ilün, Fa’ilat
(c. II, 1000)

• îlkbahar gelince gül uykudan uyanır, kırmızı elbiseler giyer. Ben güle o elbiseleri kimin giydirdiğini biliyorum.

• Bahar gelince söğütler de uyanır, yaya olarak gelirler, ırmağın kenarında namaz kılacaklarmış gibi saf haline girerler. Onlar da bütün varlıklar gibi kadere boyun eğmişlerdir. Kaza ve kader neyi takdir etmişse ancak onu yaparlar.

• Süsen kılıcını çeker, yasemin sipere girer. Her biri savaş tekbirini getirirler.

• îlkbaharda kırmızı elbiseler giyerek süslenen gül, kendini beğenir de o aciz bülbüle neler eder, neler eder!

• Bahçe gelinlerinin herbiri, bahçede bulunan bütün çiçekler; “0 vefasız gül bize işaret ediyor!” derler.

• Burada aşık bülbül de seslenir, der ki: “Bakın arkadaşlar, başsız ve ayaksız gibi olan ben zavallıya gül ne cilveler yapıyor?”

• Bu hali gören çınar ağlayarak, inleyerek el kaldırmıştır. Dua etmektedir. Ne dua ettiğini ben sana söyleyeyim.

• Goncanın başı ucunda durup ömrün az olduğundan şikayet eden kim? Menekşenin sırtını iki büklüm eden kim? Sana anlatayım.

• Sonbahar bağlara, bahçelere çok cefalar etti. Ama şimdi dikkat et de bak! îlkbahar ne vefalar etmede.

• Sonbaharın yağmalayıp götürdüğü her şeyi ilkbahar birer birer geri vermede.

• Gülü de, bülbülü de, bahçe güzellerini de hatırlamak, onlardan bahsetmek birer bahanedir. Neden bunu yapıyorlar? Neden güllerden, bülbüllerden, bahçe güzellerinden söz açıyorlar da, onları yaratandan söz açmıyorlar.

• Bu hal aşkın gayretinden, kıskanmasındandır. Yoksa, dil Allah’ın inayetlerini, ihsanlarını, lütuflarını nasıl anlatabilir?

Mevlana Celaleddin-i Rumi  (k.s.) *

Dipçe: /*Kudduse sırruhu’ diye okunur. Anlamı: Sırrı mukaddes olsun demektir. Evliya ve alimlerin isminin önüne konur.

Bir Yorum Yapın